Kokurikulum

 • MOHAMAD SUHAIMI BIN SAAD

  (Ketua Unit)

  Dip. Pend. PJ

  Sarjana Muda Sains Sukan

   

  MOHD ZAINUDIN BIN OMAR

  Diploma Pengurusan Asas

  Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Jasmani 

   

  HASRUL BIN AHMAD

  Sarjana Muda Pendidikan Sains Sukan

   

  MOHD FAUZI BIN HUSSIN

  Sarjana Muda Pend. Jasmani

  Sarjana Pendidikan Sains Sukan